درباره ما

مدارسازان نوین با عنایت پروردگار در سال ۸۸  فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه در ابتدای کار صرفاً در زمینه تولید مدارات نمونه یکرو خدمت رسانی می نمود .
به لطف خداوند و اعتماد مشتریان در سال ۹۰ خط تولید متالیزه در این مجموعه راه اندازی شد . در ابتدا با توجه به ازدیاد مراحل کاری تولید متالیزه ، سرعت عمل پایین بود تا اینکه در ابتدای سال ۹۲ با خریداری دستگاه های مورد نیاز سرعت تولید افزایش یافت و کیفیت کار نیز ارتقاء پیدا کرد.
هدف
دستندرکاران مجموعه به عنوان خادمان شما مشتری محترم برآنند تا بتوانند با عنایت پروردگار و اعتماد شما با تهیه دستگاه های به روز و پشرفته و به کارگیری نیروهای متخصص سهمی در پیشرفت صنعت تولید مدارچاپی داشته باشند.

انشاالله