پلی کربنات

پلی کربنات
معمولا دستگاه های الکترونیکی که دارای جعبه و کلید هایی برای راه اندازی و کار با آن و یا نمایشگر می باشد نیاز به پنل یا صفحه ای دارد که هم کارکرد هر کلید مشخص و هم شکل ظاهری دستگاه زیبا شود . در این مواقع از ورق های پلی کربنات استفاده می شود . اسامی کلیدها یا راهنمای استفاده از دستگاه ، لوگو یا اسم دستگاه مواردی هستند که با نرم افزار COREL DRAW طراحی و روی این ورق ها چاپ می شود . بعد از چاپ از طریق چسب دو طرفه ای که پشت آن قرار دارد به روی جعبه دستگاه چسبانده می شود.

فلکسی
از این جنس برای تولید MEMBRAN ( مدار زیر پلی کربنات ) استفاده می شود. با توجه به نازکی و انعطاف فلکسی برای ارتباط دهی بین کلیدهای روی پنل و برد اصلی دستگاه استفاده می شود.
بعد از چاپ نقشه MEMBRAN روی فلکسی کلیدهای پولکی شکلی که مخصوص این کار است روی آن مونتاژ و پشت پلی کربنات چسبیده می شود و در انتها روی پنل دستگاه سوار می شود.