پروژه های الکترونیکی

پروژه های الکترونیکی

میتوانیم به شما کمک کنیم در سریعترین زمان ایده ها و خواسته های خود را عملیاتی کنید.
در صورت داشتن ایده باید آن را از طریق یک فایل نوشتاری برای ما ارسال نمایید تا بعد از بررسی در صورت امکان طراحی ، محاسبات و نقشه شماتیک و PCB آن طراحی شود، و بعد یک نمونه برد آماده به کار به شما تحویل داده خواهد شد.

نظر دادن غیر فعال است.