کاربرد مایع فلکس و خمیر قلع

کاربرد مایع فلکس
مایع فلکس برای برداشتن اکسیداسیون از روی فیبر مدار چاپی و پایه ی قطعات استفاده می شود.
مایع فلکس یک مایع احیا کننده قلع است که در اثر تماس با قلع شکل کروی یا محدب شکل به آن می دهد که این مسئله باعث تمیزتر شدن کار و همچنین سبب می شود اتصالات بهتر شکل گیرند.
همچنین در حد معقولی از اتصال بین پایه ها هنگام مونتاژ و برداشتن جلوگیری می کند که با این خاصیت کمک بزرگی به عدم پخش شدن قلع می کند.

کاربرد خمیر قلع در لحیم کاری
خمیر لحیم کاری یا خمیر قلع ماده ای می باشد که جهت برقرار ساختن اتصالات بین پایه قطعات و سطح مسی در مدار چاپی هایی با تکنولوژی نصب سطحی مورد استفاده قرار می گیرند.خمیر قلع بر روی مکان مورد نظر مالیده می شود و سپس توسط حرارت ذوب می شود و باعث ایجاد اتصال مکانیکی و الکتریکی بین خطوط مدار چاپی و قطعات می گردد.
از خمیر قلع معمولا در روش چاپ سیلک و همچنین برای ماشین آلات مونتاژ نصب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت مایع فلکس و خمیر قلع
در واقع همانطور که توضیح داده شد مایع فلکس برای برداشتن اکسید از روی برد و پایه قطعات استفاده می شود.و همچنین برای متمرکز کردن قلع در محل خود پایه ها که بیشتر در مواردی که از وان قلع استفاده می شود کاربرد دارد.
ولی خمیر قلع تشکیل شده از دانه های کروی شکل خیلی کوچک+روغن لحیم که بیشترین استفاده اش پایه زدن آی سی های BGA است.